• Асоціація молодих підприємців християн – це неприбуткова громадська організація, що об’єднує підприємців-християн для професійного служіння Церкві та суспільству через навчання, передачу набутого досвіду та всесторонню підтримку молодого покоління.
  • Бачення:

1.     Спільність  та молитва  християн підприємців.

2.     Пропаганда та просування християнських цінностей у сферу бізнесу.

3.     Проведення конференцій, тренінгів та семінарів.

4.     Сприяння створенню передумов для розвитку підприємницької діяльності.

5.     Сприяння в отриманні консультацій з економічних та юридичних питань.

6.     Сприяння в співробітництві, в тому числі  з зарубіжними партнерами.

7.     Співробітництво з міжнародними організаціями.

8.     Інформаційне забезпечення та створення бази даних.

9.     Створення спільних підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації.

10.   Делегування представників  в громадські ради міських рад та державних адміністрацій

  • Мета:

Формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання духовно здорового покоління громадян на засадах вчення Ісуса Христа та формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за якість та результати праці, долю суспільства, держави і людства.

Матв.5:16 Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі.